Władza ludowa

Plakat wydany 29 maja '68, aby promować solidarność i zjednoczenie

koszulki autorstwa naszych przyjaciół