Rozwalmy stare machiny

Plakat wydany w trzecim tygodniu maja '68. Tryby maszyny s± karykatur± generała de Gaulla

 

koszulki autorstwa naszych przyjaciół