Dość z piekielnym tempem produkcji

Plakat miał na celu nie uleganie wpływom kapitalistów

 

koszulki autorstwa naszych przyjaciół