Wolna prasa

Plakat przeciwko prasie, która sprzyjała kapitalistom

koszulki autorstwa naszych przyjaciół