Reformy - chloroform

Plakat wydany 27 maja '68 jako ostrzeżenie przeciwko akceptacji rządowej oferty reform

 

koszulki autorstwa naszych przyjaciół